monsc🌐 Mongolia TagName Shortcuts 🌐

TagName Shortcuts (Mongolia)


Enter 976 to get to this page
Энэ хуудас руу орохын тулд 976 дугаарыг оруулна уу

Mongolia Mongolia Directing Link Get QR
Монгол Монгол Directing Link Get QR

Засгийн газрын ба чухал үйлчилгээнүүд

TagName Site Name URL Generate QR
Татвар Татварын ерөнхий газар Directing Link Get QR
ЭрүүлМ Эрүүл мэндийн яам Directing Link Get QR
Боловсрол Боловсрол, шинжлэх ухааны яам Directing Link Get QR
БатланХам Батлан хамгаалах яам Directing Link Get QR
ГадаА Гадаад харилцааны яам Directing Link Get QR
ХуульЗүй Хууль зүйн яам Directing Link Get QR
НийгЭм Нийгмийн халамжийн яам Directing Link Get QR
Хөдөлмөр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам Directing Link Get QR
ХөгжЛ Хөгжлийн бодлого, хөгжлийн яам Directing Link Get QR
ЗамТээвр Зам, тээврийн яам Directing Link Get QR
БайгУул Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Directing Link Get QR
ХүнсХөдөө Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам Directing Link Get QR
ЭдийнЗас Эдийн засгийн яам Directing Link Get QR
ШүүхХэрэг Шүүхийн хэрэг эрхлэх газар Directing Link Get QR
УулУурхай Уул уурхайн яам Directing Link Get QR
Цахим Цахим хөгжлийн яам Directing Link Get QR

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

TagName Site Name URL Generate QR
МОНТСАМЭ Монголын Үндэсний Олон Нийтийн Телевиз (МОНТСАМЭ) Directing Link Get QR
ӨглөөнийСонин Өглөөний сонин Directing Link Get QR
ЗууныМэдээ Зууны Мэдээ Directing Link Get QR
ҮндэснийШуудан Үндэсний шуудан Directing Link Get QR
НийгмийнТоль Нийгмийн Толь Directing Link Get QR
Худалдаа Худалдаа хөгжлийн сонин Directing Link Get QR
ЭрэлтХэрэглээ Эрэлт хэрэглээ Directing Link Get QR
УрлагСпорт Урлаг спортын сонин Directing Link Get QR
ЭдийнЗасаг Эдийн засгийн сонин Directing Link Get QR
НийгмийнЭрхЗүй Нийгмийн эрх зүй Directing Link Get QR
АялалЖуулчлал Аялал жуулчлалын сонин Directing Link Get QR
БайгальОрчин Байгаль орчны сонин Directing Link Get QR
Технологи Технологийн сонин Directing Link Get QR
ДэлхийнМэдээ Дэлхийн мэдээ Directing Link Get QR
ШинжлэхУхаан Шинжлэх ухааны сонин Directing Link Get QR

Худалдааны сайтууд

TagName Site Name URL Generate QR
АмазонМН Amazon Mongolia Directing Link Get QR
СүлжээДэлгүүр Chain Stores Mongolia Directing Link Get QR
НомынДэлгүүр Bookstore Mongolia Directing Link Get QR
МаксМолл Max Mall Directing Link Get QR
УнэтЭлектроникс Unet Electronics Directing Link Get QR
ЗахиалгаДэлгүүр Order Store Directing Link Get QR
МөнгөнДэлгүүр Silver Shop Directing Link Get QR
ДэлгүүрХолбоо Shop Connect Directing Link Get QR
ЦахимДэлгүүр Online Shop Directing Link Get QR
БүхнийДэлгүүр All-in-One Store Directing Link Get QR
ГэрАхуйнДэлгүүр Home Goods Store Directing Link Get QR
ТоглоомынДэлгүүр Toy Store Directing Link Get QR
ЭмийнСан Pharmacy Directing Link Get QR
МэргэжлийнХэрэгсэл Professional Tools Directing Link Get QR
БялууДэлгүүр Cake Shop Directing Link Get QR
МахныДэлгүүр Meat Shop Directing Link Get QR

Нийслэлийн Захирагчид

TagName Site Name URL Generate QR
Улаанбаатар Ulaanbaatar City Hall Directing Link Get QR
Эрдэнэт Erdenet City Hall Directing Link Get QR
Дархан Darkhan City Hall Directing Link Get QR
Ховд Khovd City Hall Directing Link Get QR
Өлгий Olgiy City Hall Directing Link Get QR
Баянхонгор Bayankhongor City Hall Directing Link Get QR
Мөрөн Mörön City Hall Directing Link Get QR
Сүхбаатар Sükhbaatar City Hall Directing Link Get QR
Сайншанд Sainshand City Hall Directing Link Get QR
Чойбалсан Choibalsan City Hall Directing Link Get QR
Баян-Өлгий Bayan-Ölgii City Hall Directing Link Get QR
Өмнөговь Ömnögovi City Hall Directing Link Get QR
Завхан Zavkhan City Hall Directing Link Get QR
Говь-Алтай Govi-Altai City Hall Directing Link Get QR
Хэнтий Khentii City Hall Directing Link Get QR

Их Сургууль ба Дээд Сургуулиуд

TagName Site Name URL Generate QR
МУИС Монголын Улсын Их Сургууль Directing Link Get QR
МБИС Монгол Боловсролын Их Сургууль Directing Link Get QR
МУШТ Монгол Улсын Шинжлэх Ухааны Технологийн Их Сургууль Directing Link Get QR
ХҮИС Хүмүүнлэгийн Их Сургууль Directing Link Get QR
ХААИС Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль Directing Link Get QR
МБИ Монголын Бизнесийн Их Сургууль Directing Link Get QR
УБДС Урлагийн Боловсролын Дээд Сургууль Directing Link Get QR
Эрдэм Эрдэм Их Сургууль Directing Link Get QR
ОУХИС Олон Улсын Харилцааны Их Сургууль Directing Link Get QR
ЗГИС Засгийн Газрын Их Сургууль Directing Link Get QR

Become a pioneer in your language!

Add a new shortcut to the system:
+ Add Shortcut